Громадські колодязі, які не відповідають санітарним нормам

 Білоцерківським міським відділом лабораторних досліджень проводились моніторингові дослідження якості питної води з комунального водопроводу та децентралізованих джерел водопостачання (колодязів ) на санітарно-хімічні, мікробіологічні показники, атмосферного повітря на забрудненість оксидом вуглецю, діоксидом азоту, завислими речовинами (пилом), інструментальні заміри параметрів мікроклімату та рівнів освітленості в дитячих та навчальних закладах. 
За результатами досліджень вода комунального водопроводу відповідала вимогам Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Вода з громадських колодязів не відповідала Державним санітарним нормам і правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) : 

  • вул. І.Гонти,31 - по загальній жорсткості -15,0ммоль/дм3 при нормі не більше 10,0 ммоль/дм3 та по мікробному забрудненню;
  • вул. С.Бандери,72 - по загальній жорсткості – 14,5ммоль/дм3, по мікробному забрудненню;
  • вул. С.Бандери,100 – по загальній жорсткості – 12,8ммоль/дм3

Не відповідала нормативним показникам по мікробному забрудненню вода в р.Рось в районі центрального міського пляжу – вміст бактерій групи кишкової палички в 1дм3 становив 24.000 при допустимій нормі як для умовно чистої води до 5000. 

По атмосферному повітрю виявлено перевищення в 1,4 рази гранично допустимої концентрації азоту діоксиду в пробі, відібраній на перехресті вул. Павліченко та І. Кожедуба. 
Радіаційний фон в м. Біла Церква не перевищує допустимих рівнів і становить в середньому 18- 20 мкр/год. 
Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень 
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»