Колодязі міста, які не відповідають санітарним нормам

Білоцерківським міським відділом лабораторних досліджень проводились моніторингові дослідження якості питної води з комунального водопроводу та децентралізованих джерел водопостачання (колодязів ) на санітарно-хімічні, мікробіологічні показники, атмосферного повітря на забрудненість оксидом вуглецю, діоксидом азоту, завислими речовинами (пилом), інструментальні заміри параметрів мікроклімату та рівнів освітленості в дитячих та навчальних закладах. 

За результатами досліджень вода комунального водопроводу не відповідала вимогам Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) за органолептичними показниками (каламутність, кольоровість) та вмістом заліза та алюмінію в 1 пробі з водорозбірної колонки по вул. Гетьманська, 27.
Вода з громадських колодязів не відповідала Державним санітарним нормам і правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10): 

  • вул. Митрофанова, 3 - по вмісту нітратів – 112,1 мг /дм3 ( перевищення в 2,2рази), по загальній жорсткості;
  • вул. Митрофанова, 11 – по вмісту нітратів - 79,15 мг /дм3 ( перевищення в 1,58рази), по загальній жорсткості, по мікробному забрудненню;
  • вул. Прорізна, 11 – по вмісту нітратів -105,5мг/дм3 (перевищення в 2,1рази), по загальній жорсткості, по мікробному забрудненню.
    За місцем проживання дітей віком до 3-х років досліджено воду з 3-х приватних колодязів на вміст нітратів, у двох колодязях виявлено перевищення в 2,3 – 4,6 рази.
    Власники колодязів попереджені, що вживати воду з високим вмістом нітратів для пиття та приготування їжі дітям віком до 3-х років небезпечно через можливість розвитку у них водно-нітратної метгемоглобінемії.

Джерело