Органи місцевого самоврядування поповняться новими фахівцями

04 січня ц.р. відбулася співбесіда з кандидатами на заміщення вакантних посад:

- Головного спеціаліста відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради;

- Начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради;

- Начальника відділу охорони навколишнього природного середовища управління благоустрою та екології департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради;

- Спеціаліста 1 категорії відділу організаційно-правової роботи управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Співбесіди проходили за результатами письмового іспиту для кандидатів, який відбувся 29 грудня 2017 року. На іспит було зареєстровано 5 претендентів.

Під час іспиту кандидатів було перевірено на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також профільного законодавства. Кандидати могли заздалегідь ознайомитися з переліком питань, які виносилися на іспит, на офіційному веб-сайті міської ради.

Співбесіди проходили з метою виявлення відповідності профілів професійної компетентності кандидата посаді, на яку він претендує. Конкурсна комісія спілкувалася з кандидатами в усній формі.

Під час співбесіди претенденти презентували своє бачення подальшої діяльності на посаді, надали аргументи, які, на їхню думку, сприятимуть підвищенню ефективної діяльності відповідних управлінь і відділів та забезпечать належне функціонування і подальший розвиток відповідного профілю.

Членами комісії оцінювалися такі якості претендентів, як готовність набувати нові знання, яких вимагає діяльність на посаді, розуміння міри відповідальності, яка настає після складання присяги посадової особи, що перебуває на службі в органах місцевого самоврядування, тощо.

Відповідно до протоколу конкурсної комісії № 01/18 від 09 січня 2018 року міському голові було рекомендовано призначити на вакантні посади таких осіб:

Коваленко Ірину Анатоліївну – на посаду головного спеціаліста відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради;

Швець Наталію Олександрівну – на посаду спеціаліста 1 категорії відділу організаційно-правової роботи управління містобудування та архітектура Білоцерківської міської ради на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Після проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування:

Гапонову Тетяну Василівну – на посаду начальника відділу охорони навколишнього природного середовища управління благоустрою та екології департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради;

Савченка Олега Івановича – на посаду начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства, Білоцерківської міської ради.

Варто відмітити, що конкурси на вакантні посади управлінь та відділів міської ради проходять відкрито та прозоро. Громадськість міста має можливість як ознайомитися із біографічними довідками кандидатів (на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради), так і спостерігати в режимі онлайн за ходом іспитів та бути присутніми на співбесідах.

Джерело