Про харчування у садочках та школах

 Під час засідання також було прийнято рішення про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м.Біла Церква.

Даним рішенням було вирішено:

- Встановити з 01 січня 2018 року вартість харчування одного вихованця в закладах дошкільної освіти 30 гривень на день;

у закладах дошкільної освіти санаторного типу- 32 гривні на день;

- встановити з 01 січня наступного року плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти для батьків або осіб, які їх замінюють, у розмірі 50% від вартості харчування на день;

-забезпечити безкоштовним харчуванням у закладах дошкільної освіти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують до­помогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпе­ченим сім’ям», дітей у закладах дошкільної освіти санаторного типу (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу та в спеціальних й інклюзивних групах  для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей, батьки яких є учасниками атнтерористичної операції, учасниками бойових дій на сході України, та дітей із сімей загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції;

-  звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встанов­люється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

- зменшити розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей;

- встановити з 01 січня 2018 року вартість харчування одного учня в закладах загальної середньої освіти денної форми навчання для дітей-сиріт, дітей інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навча­ються в спеціальних й інклюзивних класах, а також учнів із сімей, які отримують допо­могу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпече­ним сім’ям», дітей, батьки яких с учасниками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, - 18,50 гривень на день;

- встановити з 01 січня наступного року вартість харчування одного учня спортивних класів Бі­лоцерківської загальноосвітньої школи і-III ступенів №18 (тренувальна база - Комунальний заклад Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа №1) - 18 грн.50 коп. (з розрахунку: 50% - кошти місцевого бюджету, 50% - за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють).

Другим питанням, що стосувалося освітньої сфери - було рішення, яким внесено зміни до рішення виконавчого комітету від 12.09.2017р. № 313 «Про мережу закладів освіти на 2017/2018 навчальний рік». Зокрема внесені зміни до зведеного штатного розпису ЗОШ міста, якими додатково включено посади кухара, підсобного робітника та  комірника  до тих шкіл, які в штатах не мали таких посад, а тому залучали дані послуги в сторонніх організацій. Оплата комунальних послуг відповідних приміщень здійснювалася за рахунок коштів міського бюджету, які виділялися на харчування дітей. Тому загальна вартість харчування у таких школах була нижчою. Наразі буде виділено більш як 1 млн грн саме на оплату комунальних послуг, а вартість харчування у всіх навчальних закладах міста буде однаковою.

Джерело

Фото Роман Наумов