У СЗОШ №9 буде система моніторингу використання енергоресурсів

 29 листопада в м.Біла Церква було обговорено Меморандум про партнерство між Білоцерківською міською радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках реалізації проекту «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель у малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО». Сторони представляли: за дорученням міського голови Геннадія Дикого - його заступник Інна Новогребельська  та  координатор проекту ПРООН - Сергій  Варга.

Меморандум передбачатиме співпрацю у напрямку підвищення енергоефективності громадських будівель та сприяння залученню інвестицій на заходи щодо енергоефективності міста з використанням  механізму ЕСКО та інших фінансових механізмів приватно-публічного партнерства.

Міська рада зі своєї сторони сприятиме побудові партнерства з місцевими установами різних форм власності, їх залученню до участі в реалізації проекту, формуванню та ефективному  функціонуванню міської координаційної ради, надаватиме доступ до об’єктів міської інфраструктури, на базі яких будуть виконуватися проекти технічної допомоги задля впровадження системи енергоменеджменту міста, яка базується на інтелектуальній системі моніторингу за споживанням енергоресурсів та води тощо.

Обов’язками ПРООН є: надавання необхідної консультативної та технічної допомоги в рамках Проекту,  сприяння залученню додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів задля виконання цілей проекту в місті, в тому числі через створення спеціальних фінансових інструментів; підтримка залучення громади міста до процесу  впровадження  проектів технічної допомоги; сприяння розвитку використання відновлювальних джерел енергії та реалізації заходів з енергоефективності механізмами енергосервісу та ін.

school9 pr

Сергій Варга наголосив, що даний проект ПРООН працює в двох напрямках: енергоефективність громадських будівель та розробка національної системи моніторингу використання енергоресурсів, адже коли є чітка картина, на якій ділянці є втрати – в короткі терміни можна вжити відповідних заходів. Зокрема, Програмою розвитку Організації  Об’єднаних Націй надаються певні кошти містам, які залучаючи ЕСКО-компанії  реалізують пілотні проекти щодо встановлення систем моніторингу використання енергоресурсів  у будівлях.

«Оскільки Біла Церква є в десятці міст України, які активно проводять заходи в сфері енергоефективності, наша організація вирішила співпрацювати та надавати посильну допомогу вашому місту. Вже надано фінансування на реалізацію пілотного проекту  - встановлення системи моніторингу використання енергоресурсів  у  СЗОШ №9. Нашою метою є показати на практиці механізм та шлях, яким необхідно рухатися в сфері енергозбереження.  Також ми готові надавати консультаційно-правову допомогу та ін.», - зазначив Сергій Варга.

Інна Новогребельська: «В Білій Церкві міською владою та зокрема відділом енергоефективності проводиться багато заходів щодо впровадження енергоефективності: розроблено та затверджено низку цільових програм,  замовлено та проведено енергоаудит  будівель бюджетних установ; за рахунок коштів міського бюджету проводяться заходи по реконструкції дитячих садочків, шкіл, лікарняних установ та ін. Також проводиться робота по залученню коштів міжнародних фінансових організацій тощо. Це тільки початок, і ми й надалі працюватимемо у цьому напрямку».

Отож,  Програмою розвитку Організації  Об’єднаних Націй було надано кошти на пілотний проект і ТОВ «ЕСКО Україна», пройшовши тендер, встановило сучасну автоматизовану   систему моніторингу в спеціалізовані загальноосвітні школі №9.

Презентували систему Вадим Литвин, керівник центру енергоефективності  Асоціації енергетичних аудиторів Григорій Романюк та директор ТОВ «ЕСКО Україна». Вони детально зупинилися на функціонуванні даної системи, роз’яснили як автоматика реагує на зміни зовнішньої температури повітря   й автоматично коригує внутрішньобудинкову, регулює подачу теплоносіїв та використання енерго- та водоресурсів в залежності від нічного та денного часу та моніторить  показники споживання ресурсів; слідує за справністю всіх мереж приміщення тощо.

Під час зустрічі вищезазначені присутні та радник міського голови з питань енергоефективності Олександр Прилуцький, начальник відділу енергоефективності міської ради Василь Морський та інші  обговорили економічні та правові моменти впровадження  системи, яка забезпечує енергозбереження;  переваги  та недоліки ручних та автоматизованих систем моніторингу; механізм реагування на виявлені системою проблеми; залучення різних підприємств  у тому числі   ЕСКО-підприємств для впровадження таких заходів; умови подальшої співпраці при гарантійних термінах експлуатації та по їх завершенню; умов договору; можливості подальшого  залучення фінансування на встановлення автоматизованої систем моніторингу в інших бюджетних установах.

 Також, було розглянуто досвід інших міст України та Європи у цьому напрямку, способи стимулювання адміністрації бюджетних установ до впровадження таких систем тощо. Присутні акцентували увагу, що автоматизована система підвищує рівень контролю за енегровитратами, враховує всі похибки та унеможливлює неефективне використання ресурсів

Підсумовуючи зустріч заступник міського голови Інна Новогребельська  наголосила, що міський голова зацікавлений впровадженням такої системи, адже вона сприятиме заощадженню використання ресурсів та відповідно – коштів. Висловила переконання, що Біла Церква в короткі терміни поетапно перейде на автоматизовані системи моніторингу і міська влада сприятиме цьому. Впровадження новітніх технологій – це розвиток міста .

Меморандум про партнерство між Білоцерківською міською радою та Програмою розвитку Організації  Об’єднаних Націй (ПРООН)  в рамках  реалізації проекту «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» буде підписано міським головою та керівником проекту ПРООН в найближчий час.


Для довідки

Метою проекту, який реалізує ПРООН є зменшення викидів парникових газів шляхом створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища та розвитку інституційного, адміністративного та технічного потенціалу, що сприятиме запровадженню енергоефективних заходів у громадських будівлях. До таких установ належать лікарні, школи та вищі навчальні заклади, державні установи, дитсадки, сиротинці, аптеки, центри зайнятості, бібліотеки та музеї, в яких планується запровадити модель ЕСКО*.

Проект орієнтований на малі та середні міста і передбачає створення єдиної загальнодержавної бази даних енергоспоживання, а також інформаційної системи енергоменеджменту.

Впродовж п’яти років у десяти українських містах впроваджується 10 пілотних проектів із енергозбереження. Очікується, що вони стануть взірцем для наслідування в інших містах по всій країні. Завдяки активному залученню жінок, проект також сприятиме покращенню ґендерної рівності в енергетичному секторі, в якому традиційно переважають чоловіки.

Передбачається, що завдяки проекту вдастсься заощадити 2 346 МВт-год теплової та 268 МВт-год електроенергії, в результаті чого викиди двоокису вуглецю буде зменшено на 8 893 тонн.

*ЕСКО (енергосервісна або енергозберігаюча компанія) – це комерційний або некомерційний вид бізнесу, що надає широкий спектр енергетичних послуг, зокрема розробку та реалізацію проектів з енергоощадного споживання, комплексну термомодернізацію, енергозберігаючі заходи, енергетичний аутсорсинг, а також виробництво електроенергії, енергопостачання й контроль ризиків.


Цілі проекту

• Розробити й запровадити комплексну систему, яка б сприяла підвищенню енергоефективності в громадських будівлях шляхом удосконалення механізмів моніторингу та впровадження відповідних заходів.

• Сприяти залученню приватних інвестицій заради підвищення енергоефективності в громадських будівлях шляхом створення механізму фінансової підтримки.

• Впровадження щонайменше десяти пілотних проектів із запровадженням енергосервісних контрактів (EPC), які продемонструють результати запровадження енергоефективних заходів, а також покажуть, якої економії енерговитрат та коштів можна досягти в різних містах.

• Створення інституційної бази та комплексної загальнонаціональної інформаційної системи енергоменеджменту.

• Надання допомоги уряду задля усунення перепон на шляху перетворення енергетичного ринку та залучення інвестицій для запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях.


Очікувані результати

• Розробка комплексної нормативно-правової бази щодо підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

• Запровадження механізмів фінансової підтримки інноваційних заходів та розвиток потенціалу ЕСКО задля залучення інвестицій у покращення енергоефективності в громадських будівлях.

• Реалізація пілотних проектів, які продемонструють переваги запровадження енергоефективних заходів.

• Створення інституційної бази для підтримки енергоефективності у громадських будівлях та впровадження загальнодержавної інформаційної системи енергоменеджменту.

Джерело