У Білій Церкві схвалено проект бюджету на 2020 рік

 Доповідаючи питання начальник міського фінансового управління міської ради Світлана Терещук зупинилася на основних показниках соціально – економічного розвитку міста Біла Церква у 2019 р. у розрізі різних сфер життєдіяльності.

Також було окреслено пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста Біла Церква у 2020 році. Так, прогнозований обсяг доходів бюджету м. Біла Церква на 2019 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) визначено в сумі  1 134 089 926 грн, в тому числі: загальний фонд – 1 091 732 450 грн; спеціальний фонд – 42 357 476 грн.

 Доходи загального фонду бюджету міста  на 2020 рік обраховані в сумі  1 091 732 450 грн, що на 8,9%, або на 89,5 млн грн  більше очікуваних надходжень за 2019 рік та на 12,3% (119,4 млн грн) більше затверджених показників бюджету на 2019 рік (з урахуванням змін).

Документ містить показники щодо розрахунків прогнозного обсягу видатків міського бюджету. Розподіл фінансового ресурсу міського бюджету здійснювався виходячи з потреб на першочергові видатки, враховуючи необхідність здійснення заходів, спрямованих на економію коштів місцевого бюджету та підвищенням ефективності їх використання, а також з урахуванням підсумків погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів.

Проект бюджету міста на 2020 рік за видатками визначений в сумі  1 478 705 662 грн, в т.ч. загальний фонд –1 228 349 343 грн, спеціальний фонд – 250 356 319  грн (в т.ч. бюджет розвитку – 220 388 201  грн).

Профіцит місцевого бюджету визначено в сумі 214 084 559 грн, у тому числі за загальним фондом в сумі 211 041 701 грн – коштом передача коштів із загального фонду до спеціального фонду; та спеціального фонду – 3 042 858 грн напрямком використання якого визначити погашення кредиту НЕФКО.

Визначено й дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 211 041 701 грн,  джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду.

На виконання п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України проектом бюджету в першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці в обсязі 870 716 200 грн та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв’язку,  які споживаються бюджетними установами  в сумі 111 640 400  грн.

Обговорення проекту рішення, яке відбувалося у ході засідання можна переглянути тут.

Детально з проектом, який схвалили члени виконавчого комітету можна буде ознайомитися на вебсайті міської ради.

Проект рішення буде винесено на розгляд міській раді. 


Схвалено прогноз бюджету м. Біла Церква на  2021- 2022 роки 

Члени виконавчого комітету схвалили прогноз бюджету  м. Біла Церква на  2021- 2022 роки.

Прогноз бюджету розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 №883, наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Біла Церква на 2020 рік, прогнозних показників доходів бюджету міста, наданих галузевими управліннями та відділами Білоцерківської міської ради, місцевих цільових програм та інших документів.

Прогноз передбачає визначення обсягу фінансових ресурсів місцевого бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди з метою створення дієвого механізму управління бюджетним процесом у середньостроковій перспективі для забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на органи  місцевого самоврядування.

Середньострокове прогнозування бюджету м. Біла Церква на 2021-2022 роки застосовується з метою зміцнення фінансової спроможності місцевої громади у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання бюджету.

Прогноз дохідної частини бюджету визначено на базі динаміки та тенденцій  фактичного виконання  показників  надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету міста за 2016-2018 роки та очікуваного виконання за 2019 рік, з урахуванням змін та особливостей бюджетної й фіскальної політики та передбачає поступове зростання надходжень коштом пожвавлення економічної активності в результаті реалізації економічних реформ, удосконалення податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів, розширення бази оподаткування, підвищення якості управління об’єктами комунальної власності.

Прогнозні показники бюджету м. Біла Церква за доходами: 2019 р. - план з урахуванням змін -1 848 784,9  грн ; 2020 р. проект – 1 481 748,5 грн ; 2021 р. прогноз – 1 519 002,0 грн;  2022 р. прогноз – 1 653 257,9 грн.

Загальний обсяг доходів бюджету м. Біла Церква на 2020 рік зменшується на 19,9% стосовно уточненого бюджету на 2019 рік у зв’язку із реформуванням системи відносин державного бюджету з місцевими бюджетами в частині офіційних трансфертів.

Без урахування міжбюджетних трансфертів доходи бюджету збільшуються на 12,5% у 2020 році, на 5,0% у 2021 році, на 7,9% у 2022 році. Доходи загального фонду бюджету збільшуються на 12,3% у 2020 році, на 5,4% у 2021 році, на 8,3% у 2022 році. 

Детальніше з основними ідинтифікативними показниками, й показниками бюджету за доходами, показниками видаткової частини бюджету, соціально – економічного  розвитку м. Біла Церква та іншими даними можна буде ознайомитися на офіційному вебсайті міської ради.

Даний проект рішення буде винесено на затвердження міській раді. Доповідатиме  питання на сесії Білоцерківської міської ради – начальник міського фінансового управління Світлана Терещук.